Sekcja klienta dla partnerów biznesowych z numerem CRO i umową